Polityka Prywatności i Cookies


Wprowadzenie
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu ZleceniaAkademickie.pl (dalej zwane "Serwisem") oraz informuje o prawach Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwane "RODO").

§1. Administrator Danych
1.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest edu-KREACJA, z siedzibą w ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków, NIP: 6332105962.
1.2. Wszelkie pytania i wnioski związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres e-mail: info@zleceniaakademickie.pl

§2. Cele i Podstawy Prawne Przetwarzania Danych
2.1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu realizacji usług świadczonych przez Serwis.
2.2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest świadczenie usług na najwyższym poziomie oraz ochrona interesów Użytkowników.
2.3. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w przypadku gdy jest to wymagane.

§3. Rodzaje Przetwarzanych Danych
3.1. Serwis ZleceniaAkademickie.pl przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:
a. Dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail, numer telefonu.
b. Dane dotyczące zamówienia, takie jak treść zamówienia, termin realizacji, koszt.
c. Dane związane z komunikacją Użytkownika z Serwisem, w tym treść wiadomości e-mail i innych form komunikacji.

§4. Okres Przechowywania Danych
4.1. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4.2. Dane osobowe mogą być przechowywane w celu ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora) przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

§5. Prawa Użytkowników
5.1. Użytkownikom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. Prawo dostępu do swoich danych osobowych.
b. Prawo do sprostowania swoich danych osobowych.
c. Prawo do usunięcia swoich danych osobowych (tzw. "prawo do bycia zapomnianym").
d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
e. Prawo do przenoszenia danych osobowych.
f. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
g. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
5.2. W celu skorzystania z powyższych praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem danych pod adresem e-mail podanym w punkcie 1.2.

§6. Ochrona Danych Osobowych
6.1. Administrator danych podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem.
6.2. Administrator stosuje protokoły zabezpieczeń oraz procedury bezpieczeństwa w celu zminimalizowania ryzyka naruszenia prywatności Użytkowników.

§7. Zmiany w Polityce Prywatności
7.1. Polityka Prywatności Serwisu może ulec zmianie. Użytkownicy zostaną poinformowani o wszelkich zmianach na stronie Serwisu.

§8. Postanowienia Końcowe
8.1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie Serwisu.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem